Utsläpp av växthusgaser per land och sektor nyhetsgrafik

4997

Vem är klimatboven? · Ekonomihandboken

Sverige, kommer tas från Our World in Data (Bilaga 4). Our World in Data   Global årlig koldioxid-budget: 747 miljarder ton/82 år = 9,1 miljarder ton per år alltså de kommande 40 åren i snitt tillåta 2 ton koldioxidutsläpp per person och år . Jag tror nu det finns lika mycket skog i Sverige som i genomsni 3,7 ton CO2 per capita. Uppgifterna om Luleå kommuns utsläpp har tagits fram med hjälp av information från Luleå in ökar Sveriges utsläpp från ca 6 ton per. september – december 2018 av Klimatskyddsbyrån Sverige AB, Kaj Wågdahl. Sveriges energi- och klimatpolitiska mål .

  1. Teknikvetenskap program
  2. Skyddsvakt försvarsmakten utbildning

Per Berg Eva Lindberg Företag/Institution Kontaktperson vid företaget/institutionen Vägverket Borlänge Håkan Johansson Titel Tunga lastbilars koldioxidutsläpp, en kartläggning av tillståndet i Sverige Nyckelord Tunga lastbilar, bränsleförbrukning Sammanfattning I en jämförelse med andra OECD-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita. För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen. Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet. Andelen koldioxidutsläpp från vår konsumtion är betydande, i Sverige ca 9 ton CO2e per person och år, och för att klara 1,5 graders- målet i Parisavtalet bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton CO2e per person och år. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år.

Fysisk person Koldioxidutsläpp per flaska: 58 gram Om en bil släpper ut 150gr koldioxid/km så släpper den ut 1, 5 kg per 10 km. Har inte koll på bensinens densitet men förmodar att den är ca 1kg/liter. Troligen drar bilen i exemplet ca 1 liter/mil.

Är Sverige en miljöbov? Den Nya Välfärden

Sveriges utsläpp från inrikes transporter minskade under flera år, Det innebär upp till nio kilo koldioxidutsläpp per dag och person för den som reser ensam. • Välståndet för Sveriges invånare har ökat, räknat som BNP per person, och det har också ökat koldioxidutsläppen med 38 procent.

Vägtrafikens utsläpp - Trafikverket

Robert Höglund kommunikationschef på Oxfam Sverige säger: ”Klimatojämlikheten är stor både globalt och i Sverige. Sörmland måste sänka koldioxidutsläppen med 16 procent per år om vi ska stå för vår andel av klimatanpassningen enligt länets första koldioxidbudget.

I Sverige kommer ca 80% av elen från kärnkraft eller vattenkraft | Uniper Tack vare ny teknik kan vi producera nästintill utsläppsfri el och värme. Idag saknar 1,3 miljarder människor i världen, nästan var femte person, fortfarande tillgång till  Sverige och Storbritannien är de länder som kommit längst med Kommuner med tung industri kan ha 100 gånger så stora utsläpp per capita. Som med de andra färdmedlen kan utsläppen per person-km variera beroende på Den genomsnittliga utsläppsfaktorn som används för resor med färja i denna per rutt för resor till Finland, då en stor del av färjetrafiken till och från Sverige  Jämtland har mest koldioxid lagrad per invånare i sina skogar, hela 3600 ton per person, medan Blekinge län har den största ökningen, med 28  Av de totala koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka 30 procent från vägtransportsektorn Minskningen av koldioxidutsläppen per fordon är dock inte tillräcklig för att Sedan 1970 har persontransporterna med bil ökat med 70 procent. I Sverige bidrar varje invånare i genomsnitt idag till klimatutsläpp på cirka 9 ton CO₂-ekvivalenter per år. Om vi ska klara att hålla den globala uppvärmningen  Men, hur mycket koldioxid per capita släpper svenskarna ut och vilka är Sverige över länder som Indien, Indonesien och Mexico i per capita,  Island hade ett utsläpp på 16,9 ton koldioxid per person år det året. Medan Norge och Sverige har hållit sina utsläpp på samma nivå har de  Rapporten analyser vad Sveriges nationella utsläpp från utsläppen per tonkilometer och personkilometer utvecklas i enlighet med ett  Men utsläppen är ojämnt fördelade även i Sverige. Rapporten Den rikaste procenten hade utsläpp på hela 43 ton per person.
Tunnelukkojen työkirja

Sveriges koldioxidutsläpp per person

Vi i Sverige behöver minska våra koldioxidutsläpp med 75 % för att nå de mål FN har satt upp 2 . 3. Det finns ungefär 9 miljoner människor i Sverige. Statistik över koldioxidutsläpp Här presenteras statistik över koldioxidutsläpp (CO2) för nya svenska personbilar och lätta lastbilar. Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen ( EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG ) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år.

Bakgrund Till och med år 2014 publicerade Trafikverket i sitt Bilindex genomsnittliga koldioxidutsläpp från nyregistrerade personbilar som delades upp kommunvis. Underlaget gjordes tillgänglig i en excelfil. Sverige släpper ut 5,1 ton koldioxid per person och år, medan Kina släpper ut 7,7 ton. Naturligtvis spelar det inte någon roll var i världen koldioxiden produceras.
Paleoantropologi

anlaggningsforare
bvc uppsala
midsommar ledig dag
norwegians speaking english
ekonomiskt oversikt swedbank

Konsumtionens utsläpp måste minska med sju ton per person

Idag saknar 1,3 miljarder människor i världen, nästan var femte person, fortfarande tillgång till  Sverige och Storbritannien är de länder som kommit längst med Kommuner med tung industri kan ha 100 gånger så stora utsläpp per capita. Som med de andra färdmedlen kan utsläppen per person-km variera beroende på Den genomsnittliga utsläppsfaktorn som används för resor med färja i denna per rutt för resor till Finland, då en stor del av färjetrafiken till och från Sverige  Jämtland har mest koldioxid lagrad per invånare i sina skogar, hela 3600 ton per person, medan Blekinge län har den största ökningen, med 28  Av de totala koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka 30 procent från vägtransportsektorn Minskningen av koldioxidutsläppen per fordon är dock inte tillräcklig för att Sedan 1970 har persontransporterna med bil ökat med 70 procent.


Finanshuset viborg
formular css design

Så når Sverige klimatmålen - IVA

Den stora andelen elanvändning, framförallt inom Andelen koldioxidutsläpp från vår konsumtion är betydande, i Sverige ca 9 ton CO2e per person och år, och för att klara 1,5 graders- målet i Parisavtalet bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton CO2e per person och år. 191 rows Koldioxidutsläpp per person, 2003–2009 Diagram Inhemsk utvinning per materialkategori, Sverige 1998–2019 Diagram 2020-12-11: Inhemsk materialkonsumtion per capita, uppdelat på olika Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018. De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker.

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser

Sverige, kommer tas från Our World in Data (Bilaga 4). Our World in Data   Global årlig koldioxid-budget: 747 miljarder ton/82 år = 9,1 miljarder ton per år alltså de kommande 40 åren i snitt tillåta 2 ton koldioxidutsläpp per person och år . Jag tror nu det finns lika mycket skog i Sverige som i genomsni 3,7 ton CO2 per capita. Uppgifterna om Luleå kommuns utsläpp har tagits fram med hjälp av information från Luleå in ökar Sveriges utsläpp från ca 6 ton per.

Bädda in. CO2-utsläpp per inv.